Tag Archives: lốp trắng xe nâng

Ý nghĩa các thông số lốp đặc xe nâng

Đã bao giờ bạn nhìn vào dòng số 18×7-8 trên lốp xe và thắc mắc...

3 Comments